Wstęp do postępowania przetargowego

Podmiot, który przygotowuje i prowadzi postępowanie przetargowe musi spełnić licznie występujące wymogi określone precyzyjnie przepisami prawa o zamówieniach publicznych. Przed rozpoczęciem procedury przetargu należy sporządzić stosowną dokumentację, która powinna zostać poddana opiniowaniu. Dokumentacja dotycząca przetargów musi obejmować regulaminy, wzory pism,…

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer

Przejdź do paska narzędzi